SALJI DI UNIVERSITI KU

SALJI DI UNIVERSITI KU

AWE-DONDE

AWE-DONDE

جامعه مؤته

جامعه مؤته

KULIAH SYARIAH MU'TAH

KULIAH SYARIAH MU'TAH

Follower ke 100

Friday, February 18, 2011
Alhamdulillah....Blog ku baru sahaja mencecah follower yang ke 100....I am sooo excited that I have over 100 Followers!
Perubahan Minda...

Tujuan utama ku menulis blog ini adalah semata-mata berkongsi ilmu,pendapat,pengalaman untuk mengubah minda masyarakat kita yang mana menurut kajian puarata membaca bahan-bahan ilmiah sangat la rendah...Budaya malas membaca buku ilmiah ini sangat ketara berbanding hatta dengan negara jiran pun kita ketinggalan jauh....

Alhamdulillah,saya terdengar dalam satu ceramah pada tahun lepas..Purata masyrakat Malaysia membaca semakin meningkat!!!Buku-buku yang dijual di puskata juga meningkat...

Dan blog-blog ilmiah pula,nampaknya mendapat makluman balas yang cukup positif juga saya kirakan...Walaupun baru sahaja mencecah ke100,tetapi aku sudah bersyukur kepada Allah kerana apa yang saya ingin sampaikan dalam blog juga tercapai...Diharap semua pembaca dapat manfaat ilmu ini,dan sampaikan kepada orang lain.......


Budaya Membaca

Dan hari ini juga aku terkejut dan gembira apabila rakan-rakan ku meminta kepada ku untuk membuat diskusi ilmiah tentang isu-isu semasa dan membaca kitab fatawa Muasirah Dr Yusuf Qardhawi...Perubahan yang aku sangat inginkan!!!!Budaya membaca dihidupkan kembali....Semangat cintakan buku!!!Mungkin jika budaya ini diteruskan di Muktah,insyaallah graduan lulusan Unvct Muktah Jordan menjadi matang dan fikiran yang luas...Diharap diikut oleh sahabat2 yang lain...

Thanks Abe Jija Jadi Follower ke 100...Tahniah!!!
Tidak ku sangka seorang usahawan berjaya Muktah merupakan pengikut setia blog ku....Walaupun sentiasa sibuk,tapi dapat meluangkan masa sedikit untuk membaca artilel ilmiah hasil karyaku...Thanks semua ja,dan semua pembaca sekalian...

Tahniah kepada anda semua kerana terdetik untuk mengetahui Hukum Allah....Itu menunjukan adanya secebis iman di dalam dada kita..Moga2 dengan manfaat dan ilmu kita peroleh mendapat perlindungan daripada Allah daripada api neraka di akhirat Kelak..Amiiin!!!!


Sabda Nabi S.A.W:"Sesiapa inginkan kebaikan daripada Allah...Maka,faqihkan dalam Agama"

Metodologi Aliran Pemikiran Fiqh Pada Zaman Khilafah Al-Rasyidin

Sunday, February 13, 2011


Madrasah Ahlul Rakyu


Madrasah Ahlul Hadis


Sedar atau tidak fatwa-fatwa Ulamak kontemporari dan pendapat fiqh adalah terkesan dengan 2 aliran metodologi pemikiran yang besar pada Zaman Khilafah Al-Rasyidin pada tahun 41Hijrah sehingga awal qurun kedua hijrah iaitu;

1.Madrasah Ahlu Rakyu

2.Ahlu Hadis.

Zaman ini juga dikenali sebagai zaman awal perkembangan ilmu fiqh selepas zaman sahabat.Sebagaimana kita tahu sahabat merupakan anak murid didikan kepada nabi.Anak didikan nabi Muhammad S.A.W sendiri.Maka,selepas daripada zaman sahabat,fiqh mula berkembang setelah Islam mulai memasuki dan bertapak ke seluruh semenanjung arab dan berkembang di Negara-negara bukan arab.
Maka secara tidak langsung ijtihad dan ilmu fiqh juga berkembang.Menyebabkan munculnya metodologi aliran pemikiran fiqh pada zaman tersebut.

Tujuan Mengetahui Madrasah Ahlu Rakyu dan Ahlu Hadith:

Sebelum kita mengenal dan memasuki tentang apakah Ahlu Rakyu dan Ahlu Hadis,mari kita mengetahui secara ringkas apakah kelebihan dan faedah mengetahui metodologi madrasah ahlu rakyu dan hadis.

1.Jika kita mengetahui sejarah aliran pemikiran fiqh ini,akan mengurangkan kegusaran dalam fikiran kita tentang mengapa terjadinya khilaf fiqh serta perbezaan mazhab fiqh.

2.Menghormati pendapat Ulamak dalam masalah ijtihad..

-Secara peribadi saya amat tidak menyukai sikap setengah daripada golongan agamawan yang saling mencela sesama meraka disebabkan perselisihan pendapat.Dan masing-masing mengakui mereka adalah yang paling betul dan dekat dengan kitab dan sunnah..Sehingga meninggalkan adab terhadap Ulamak dan adab terhadap ilmu..

3.Mengetahui sejarah dan aliran pemikiran mazhab masing-masing..

-Secara umumnya pengamalan di Malaysia mengamalkan Mazhab Syafie.Dengan mengetahui Madrasah Ahlu Rakyu dan Ahlu Hadis secara tidak langsung dapat mengetahui aliran metodologi mazhab kita.
Pengenalan Madrasah Ahlu Rakyu vs Ahlu Hadis


Jika kita mengkaji sejarah perkembangan ilmu Fiqhh yang sampai ke tangan kita hari ini,ianya bermula dengan dua metodologi utama iaitu metodologi yang berasaskan kepada sunnah atau hadith manakala yang satu lagi adalah metodologi yang berasaskan kepada Al-Rakyu dan kias..(akal)

Ahlul Fuqaha’ pada zaman khilafah Ar-Rasyidin terbahagi kepada 2 golongan utama…1.Golongan yang tidak mengeluarkan hukum dengan rakyu(aqal)
2.Golongan mengeluarkan fatwa dengan rakyu@kias(aqal) juga dikenali Ahlul Rakyu.

1.Madrasah Ahlu Rakyu

A)Ketua madrasah ahlu rakyu ialah Ibrahim bin Yazid wafat pada tahun 96 Hijrah.Juga merupakan guru kepada Imam Hanafi.Ketua madrasah yang terkenal selepasnya ialah Nu’man bin Thabit (Imam Abu Hanifah) atau lebih dikenali sebagai fiqh mazhab Hanafi,dilahirkan pada tahun 80hijrah dan wafat pada tahun 150 Hijrah.

B)Metodologi pemikiran Ahlu Rakyu adalah bertempat di Kufah(Iraq).

2.Madrasah Ahlu Hadis


A)Ketua Madrasah Ahlu Hadis ialah Imam Said bin Musaib wafat pada tahun 94 Hijrah.Kemudian mazhab yang lahir daripada madrasah Ahlu Hadis ialah Imam Malik Bin Anas dilahirkan pada tahun 93 Hijrah dan wafat pada tahun 179 Hijrah.Terkenal dengan Mazhab Maliki.

B)Metodologi ini berpusat di Madinah..Juga dikenali dengan Al-Hijazi

Asas Khilaf Madrasah(aliran) Ahlu Rakyu dan Ahlul Hadis:

Perlu diingat bahawa mereka bukanya berselisih pendapat tentang kehujahan ke atas Al-sunnah..Tetapi hanya khilaf kepada 2 perkara sahaja:

1.Pengeluaran hukum berasaskan rakyu(akal)
2.Membina hukum pada masaalah yang tidak disebut Al-quran dan Hadis .


Ahlul Hadis:

Asas metodologi fekah yang berasaskan kepada HADITH adalah berpegang teguh dengan hadith dan tidak membicarakan isu-isu fekah yang belum berlaku atau dipanggil sebagai "iftiradhi".Maka,sebarang isu fekah yang tidak mempunyai dalil dari hadith mahupun Al Quran,maka,golongan ini tidak akan mengeluarkan hukum dan mengambil pendirian tidak memberikan sebarang ulasan.(mauquf).


Ahlul Rakyu:

Asas ahlul Rakyu adalah mereka tidak takut untuk memberi fatwa dengan rakyu(akal) selagi mana perkara itu tidak disebut oleh Alquran dan As-sunnah.Hujah mereka adalah setiap ahkam Allah adalah logik dari segi makna(ma’qul makna) kerana hukum allah adalah meliputi untuk kemaslahatan hambanya.Jadi membina hukum berdasarkan aqal tetapi masih lagi menepati landasan berdasarkan alquran dan sunnah..Bukanya,golongan ini menolak hadis hadith dalam menyelesaikan masalah fekah yang timbul akan tetapi mereka berhati-hati dalam menerima sesebuah hadith itu memandangkan faktor politik dimana bermulanya fitnah yang besar ketika itu dengan kemunculan golongan-golongan yang mempergunakan agama dengan mengolah hadith palsu tertentu untuk tujuan meraih kemenangan politik mereka antaranya ialah golongan KHAWARIJ disamping pengaruh terhadap perkembangan ilmu-ilmu falsafah Yunani yang diterjemahkan ke bahasa arab.


Sebab-Sebab Timbulnya Manhaj Ahlul Hadis dan Ahlul Rakyu:


1.Setiap madrasah ini terkesan dengan aliran pemikiran syeikh ataupun guru mereka.Sebagaimana ahlul hadis terkesan dengan aliran Abdullah bin Umar.

Adapun madrasah ahlul rakyu terkesan dengan cara Abdullah bin Mas’ud yang cenderung kepada rakyu dalam fatwanya.


2. Faktor utama kemunculan metodologi ahlul hadis ini adalah golongan ini mempunyai banyak sumber rujukan dari kalangan para ahli hadith dan kewujudan mereka di tanah Madinah itu sendiri memudahkan mereka memperoleh orang yang faham hadith

Adapun Ahlul Rakyu mereka berhati-hati dalam menerima sesebuah hadith itu memandangkan faktor politik dimana bermulanya fitnah yang besar ketika itu dengan kemunculan golongan-golongan yang mempergunakan agama dengan mengolah hadith palsu tertentu untuk tujuan meraih kemenangan politik mereka antaranya ialah golongan KHAWARIJ disamping pengaruh terhadap perkembangan ilmu-ilmu falsafah yunani yang diterjemahkan ke bahasa arab. Dan juga mengelakkan dari terlibat dari jenayah memalsukan hadith dan setiap hadith yang diterima akan disiasat betul-betul disamping meletakkan syarat-syarat yang sangat ketat untuk menerima sesebuah hadith disebabkan kurangnya hadis sampai kepada mereka.


3.Faktor terakhir Ahlul Hadis ialah kehidupan di Madinah ringkas dan uruf pada masa itu tidak berubah sama sekali dengan zaman Rasulullah kecuali dengan kadar yang sedikit sahaja.Menyebabkan masalah yang timbul tidak berbeza dengan zaman Rasulullah serta zaman sahabat.

Adapaun kehidupan di Iraq yang kompleks dan tidak ringkas sebagaimana di Madinah.Oleh kerana Iraq merupakan Negara yang maju sejak sebelum Islam bertapak lagi seperti kesan Yunani,Greek dan lain-lain.Uruf dan adat di Iraq berbeza dengan Madinah bahkan permasalahan yang timbul sangat banyak sehingga memaksakan Ulama’ Fiqh mengeluarkan hukum member fatwa berdasarkan ar-rakyu(aqal).


Contoh Perbezaan hukum fiqh Madrasah Ahlul Rakyu dan Ahlul Hadis

Setelah mengenal apakah metod pemikiran ahlu rakyu dan hadis,kita cuba kaji pula bagaimanakah perbezaan kedua-dua madrasah ini mengeluarkan hukum fiqh berdasarkan metodologi pemikiran mereka:

Hukum zakat fitrah,adakah wajib keluarkan zakat fitrah kepada orang miskin dengan duit(qimah) ataupun dengan asnaf yang disebut oleh hadis seperti secupak gandum dan lain-lain disebut oleh hadis?


Mafhum Hadis:”Sesungguhnya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada fakir miskin pada pertengahan bulan Ramadhan dan pada awal Hari Raya Aidul Fitri kadarnya ialah secupak dari gandum ataupun daripada barli atau daripada tamar atau daripada zabib.”

Hukum dikeluarkan daripada Madrasah Ahlul Hadis:

Hukum madrasah ahlul hadis bahawa kadar zakat fitrah yang wajib dikenakan ialah berdasarkan item yang disebut oleh hadis tersebut seperti gandum,barli tamar dan lain-lain disebut oleh hadis.Maka tidak sah zakat jika seseorang itu keluarkan selain daripada item yang disebut oleh hadis.Oleh kerana hadis menyebut tentang item-item itu sahaja,maka tidak boleh keluarkan selain daripada nya.

Hukum yang dikeluarkan daripada Madrasah Ahlul Rakyu:


Madrasah ahlul rakyu pula mengeluarkan pendapat yang berbeza dengan ahlul hadis.Mereka berpendapat bahawa sesungguhnya maksud nabi ialah zakat fitrah dikeluarkan untuk membantu fakir miskin.Tidak semestinya memberi zakat fitrahkepada faqir miskin berdasarkan item yang disebut oleh hadis.Maka,zakat mesti dibayar dalam bentuk nilai(duit).

Hujah mereka ialah nabi menyebut item seperti gandum,zabib dan sebagainya adalah untuk memudahkan penduduk mekah mengeluarkan zakat.Oleh kerana pada zaman tersebut duit merupakan satu benda yang susah untuk mereka dapati.Penduduk Mekah dirumah-rumah mereka hanya ada bahan makanan asasi mereka berbanding dengan duit.

Oleh kerana setelah uruf dan adat telah berubah,maka membayar zakat fitrah dengan duit lebih tepat berdasarkan zaman terkini.Ini kerana memudahkan bagi si pemberi zakat dan penerima zakat fitrah lebih dapat manfaat.Kerana fakir miskin dapat membeli apa yang mereka kehendaki.Ini adalah sangat tepat dan bersesuaian dengan maqosid syariah iaitu untuk membantu fakir miskin.

Penutup:


Pada pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H. Zaman ini disebut sebagai zaman gemilang (zaman keemasan) kerana fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Pada zaman inilah muncul berbagai mazhab, khususnya mazhab yang empat, iaitu Mazhab *Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syaf'i, dan Mazhab Hanbali. Pertentangan antara Madrasah al-Hadis dengan Madrasah ar-Rakyu semakin berkurangan sehingga masing-masing pihak mengakui peranan rakyu dalam berijtihad, seperti yang diungkapkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah, guru besar fiqh di Universitas al-Azhar , Mesir, bahwa pertentangan ini tidak berlangsung lama, karena ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari kitab fikih kelompok lain. Dan saling menghormati kedua-dua aliran tersebut.Sebagai contoh;

Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai ahlu rakyu, datang ke Madinah berguru kepada Imam Malik(madrasah ahlul hadis) dan mempelajari kitabnya, al-Muwatta'(buku hadis dan fiqh).

Setelah kemunculan kedua-dua metodologi ini,lahirlah pula sebuah golongan yang mengkombinasikan kedua-dua metodologi tersebut.Kumpulan ini dipelopori oleh pengasas mazhab syafie,AL IMAM MUHAMMAD BIN IDRIS ASY SYEFIE AL MUTALLIBI atau terkenal dengan nama IMAM ASY SYAFIE.Mazhab ini dilihat lebih sederhana dan lebih fleksibel.Mazhab ini berkembang luas di seluruh dunia sehingga masyarakat Islam di asia tenggara terutamanya di Malaysia mengguna pakai mazhab syafie secara meluas.

Kesimpulanya,dengan mengetahui metodologi aliran pemikiran ini,semoga pemikiran kita semakin terbuka terhadap pendapat fiqh.Saling menghormati pandangan mazhab masing-masing dan juga menghormati Ulamak.Masing-masing betul dan mendapat ganjaran daripada Allah S.W.T

Saya akhiri tulisan ini dengan kaedah yang masyhur:

(الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد)

Maksudnya:”Ijtihad tidak terbatal dengan ijtihad yang lain”.....................................................................................

Rujukan:

1.Madkhal Alfiqhi Dr Mustafa Zarqa'
2.Madkhal li Dirasat Syariah Dr Abdul Karim Zaidan


Oleh:Azmir Azri Bin Ahmad
Jabatan Fiqh Wa Usul
Universiti Muktah,Jordan

P/s:Maafkan saya kerana artikel ini ditulis dalam bentuk akademik dan difahami oleh pelajar bidang fiqh sahaja.

Kehilangan Ulama' Jordan..Dr Fadhul Hassan Abbas Dalam Kenangan

Wednesday, February 9, 2011Ini adalah terjemahan secara ringkas:

Beliau meninggal dunia pada petang 9/2/2011..Menandakan bahawa umurnya telah genap 79 tahun..Di mana masanya dihabiskan dengan dunia pendidikan,pengajaran, ilmu pengetahuan di masjid-masjid beserta forum-forum ilmiah..

Syeikh Fadlhlul Hassan Abbas (lahir Saffuriyya di Palestin pada tahun 1932 M), salah satu ulama Sunni yang paling menonjol di Jordan, salah satu ilmuwan dalam bidang ilmu tafsir,hadis,ilmu bahasa arab dan balaghah..Beliau dikenali ramai melalui kitab-kitab hasil penulisan beliau,juga memberi kuliah tentang ilmu agama di corong-corong radio,dan juga tv..

Dr Fadl Abbas sebagai salah satu ilmuwan yang paling penting dalam bab tafsir dan tilawah alquran.Ketika pada tahun 70-an beliau ke udara dalam rancangan beliau sendiri di radio-radio Jordan sebanyak 400 episod.Beliau mengajar tentang ilmu Tilawah dan Tafsir..Beliau juga terkenal dengan cara pengajaran yang memudahkan orang ramai belajar..Dari segi penulisan beliau terkenal dengan pandangan yang menarik dan baru dalam ilmu tafsir al-quran..


Latar Belakang ringkas Pengajian:


Belajar di Universiti Azhar,di kuliah Usuludin..Beliau seorang lelaki yang soleh..Tamat menghafaz alquran pada umur 10 tahun.Kemudian menghafal matan-matan dalam fiqh Syafie dan Maliki..Ditambah pula ilmu aqidah,faraidh

Beliau bersekolah Menengah di Mesir selepas lulus,beliau berjaya masuk ke kuliah Usuludin di Universiti Azhar..Tamat pengajian ijazah pada tahun 1952..Beliau merupakan siswa yang paling muda tamat pengajian ketika itu.

Kemudian,beliau mendapat gelaran doktor(phD) di Universti Azhar,Mesir pada tahun 1972 dengan tajuk tesis beliau bertajuk:Arah tuju tafsir di bumi Syam,dan Mesir..

Latar Belakang Kerja:


Menjadi tenaga pengajar di Kuliah Syariah pda tahun 1966 di Jordan..Beliau mengajar dalam bidang Tafsir,Hadis,Tilawah,Tauhid dan juga Bahasa Arab..

Kemudian beliau berpindah dan bekerja di Emirate diantara tahun 1975-1978..Selepas beberapa tahun di sana beliau kembali berkhidmat pada tanah air tercinta di Jordan di Kuliah Syariah Universiti Of Jordan di Amman..Beliau memegang jawatan sebagai dekan kuliah Usuludin pada satu tempoh yang sangat panjang...

............................................................................................................................................................................

Ini adalah terjemah ringkasan saya dari laman web dalam bahasa arab http://www.heilnews.net/article.aspx?articleno=9675

Jika terjemahan saya sedikit kekurangan harap maaf dan sangat dikesali..


Kesimpulanya marilah sama-sama kita menghargai Ulamak...Menghormati Ulamak-ulamak...Kerana kata Rasulullah Ulamak adalah pewaris nabi-nabi...Kita dengan Nabi,dan rasul sangatlah jauh..Apatah lagi Ulamak?Jika dalam hidup kita tidak pernah berjumpa dengan Ulamak alangkah ruginya kita....

Apabila ditanya oleh Allah kelak,pernah kah kita menghargai nabi?Pernahkah kita menghargai Ulamak?Dan dijwab tidak!!Dengan rahmat Allah,ditanya lagi pernahkah kita mengikuti pengajian dengan orang alim??Dan masih lagi tidak!!!!..Soalan lago,pernahkah kita berjumpa dengan Ulamak?Masih lagi tidak..Dan soalan last..Pernahkah kita menghargai dan mengingati Ulamak?Jika masih lagi jawapan tidak..Alangkah ruginya anda!!!!!


*Dr Fadhul Hassan Abbas merupakan salah satu Ulamak moden yang terkenal di Bumi Syam,Jordan,Syria,Lubnan,dan Palestin...Beliau banyak menulis kitab-kitab yang mushtalah yang senang dibaca..Terkenal dengan pembaharuan ilmu tafsir...Dan yang paling menarik mata beliau buta!!!


Wallahualam~

Pic Penulis bersama Mufti Jordan


Merasa sangat sedih..Kerana berniat ingin berjumpa dengan beliau Dr fadhlul Hassan Abbas di Jamiah Urduniah..Tetapi,tidak berkesempatan....=(

Pengalaman Turkey 1(Islam vs Sekular)

Tuesday, February 8, 2011
Bendera Turkey
Antara pesanan abahku semasa mula-mula sampai Jordan..Ambil lah peluang berjalan di Tanah Arab dan ambil lah pengarajan baik-baik dan berguna untuk dibawa balik Malaysia...


Alhamdulillah,abahku memberi galakan setiap kali menyatakan hasrat untuk ke luar Jordan...(dapat duit)..ha ha..Setakat ini negara pernah ku jejaki Jordan,Mesir,Syria,Kuwait,Bahrain dan Turkey..Satu lagi taget tidak tercapai Lubnan...

Impian ku untuk ke Turkey tercapai juga....Terdetik satu kepuasan yang tidak terhingga setelah terjejak ke bumi Asia Eropah itu.....Dan,bila disebut sahaja Turkey tergambar di pemikiran kita tentang Kamal Atartuk...Pengasas moden Turkey dan juga kepala liberar....Jom kita berkenalan sedikit ringkas tentang biodata Atartuk....


Atartuk Bersama Isteri Dia

Sejarah Ringkas Atartuk:


1.Beliau ialah Mustafa Kamal Ataturk yang diberi gelaran al-Ghazi (orang yang memerangi). Perkataan Ataturk bermakna bapa orang Turki. Atarturk ialah orang yang bertanggungjawab meruntuhkan Khilafah Islam -Turki pada tahun 1343H (1924M).

2.Ketika Mustafa kamal mencapai usia 12 tahun, beliau memasuki Sekolah Tentera Salonika. Kemudian beliau menyambung pelajaran di Akademi Tentera Monasitar pada tahun 1302H (1885M). Pada tahun 1322H (1905M), beliau memasuki kolej tentera di Istanbul dan menamatkan latihan ketenteraannya pada tahun 1325H. (1907M). Kemudiannya, beliau telah ditugaskan di Kem Tentera Batalion ketiga di Salonika.


3.Disini bermulanya usaha Ataturk dalam memusuhi Khalifah Uthmaniyyah dan agama Islam. Dengan kedudukannya sebagai graduan kolej tentera, beliau telah mengingatkan rakan-rakan pegawainya agar tidak tertipu dengan pemikiran dunia Islam.

4.Belaiu telah mengubah ucapan Assalamualaikum kepada Marhaban Bikum (Selamat Datang). Tindakan belaiu selanjutnya ialah menubuhkan Pertubuhan Kebagsaan dan Kebebasan yang bertujuan untuk menghapuskan Kerajaan Uthmaniyyah yang menurutnya mengamlkan pemerintahan kuku besi,tetapi malangnya Pertubuhan Bersatu dan Maju yang ketika itu juga bergiat cerdas menentang pemerintahan Islam telah menjadi batu penghalang kepada pengerakan Ataturk ini.


5.Atarturk melarang pakaian-pakaian Islam sebaliknya mewajibkan pemakaian fesyen-fesyen Barat. Dala tempoh beberapa tahun sahaja, beliau telah berjaya menghapuskan perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil-adha serta melarang orang islam mengerjakan Ibadah Haji.

6.Beliau turut menutup beberapa buah masjid , umpamanya, mengubah Masjid Besar Aya Sofea menjadi sebuah gereja dan selepas itu mendikan sebuah gedung.


7.Dalam urusan munakahat, belaiu melarang poligami dan membenarkan perkahwinan wanita Islam dengan bukan Islam. Beliau membatalkan cuti hari Jumaat, melarangkan azan dalam Bahasa Arab dengan menukarkannya kepada Bahasa Turki.


8.Disamping itu, belau turut menghapuskan penggunaan huruf-huruf Arab dalam penulisan dan menukarkannya kepada huruf Latin.


9.Antara syarat-syarat yang bertentangan dengan Islam dibawa oleh Kamal Atartuk lagi ialah:


a. Membolehkan perempuan memakai tudung dengan syarat pakai skirt.
b. Membolehkan lelaki memakai seluar panjang dengan syarat pakai tali leher dan topi(sesuai dengan kehendak barat).
c. Menyuruh wanita dan lelaki menari di khalayak ramai. Beliau sendiri pernah menari dengan seorang wanita di satu parti umum yang pertama di Ankara.
d. Beliau pernah menegaskan bahawa "negara tidak akan maju kalau rakyatnya tidak cenderung kepada pakaian moden."
e. Menggalakkan minum arak secara terbuka.
f. Mengarahkan Al-Quran dicetak dalam bahasa Turki.
h. Menukar azan ke dalam bahasa Turki. Bahasa Turki sendiri diubah dengan membuang unsur-unsur Arab dan Parsi.
i. Mengambil arkitek- arkitek dari luar negara untuk memodenkan Turki. Hakikatnya mereka diarah mengukir patung-patung dan tugu-tugunya di seluruh bandar Turki.
j. Satu ucapan beliau di bandar Belikesir di mana beliau dengan terang-terangannya mengatakan bahawa agama harus dipisahkan dengan urusan harian dan perlu dihapuskan untuk kemajuan.
k . Agama Islam juga di buang sebagai Agama Rasmi negara.
l . Menyerang Islam secara terbuka dan terang-terangan.
n . Menggubal undang-undang perkahwinan berdaftar berdasarkan undang-undang barat.
m . Menukar Masjid Ayasophia kepada muzium, ada sesetengah masjid dijadikan gereja.
n . Menutup masjid serta melarang dari bersembahyang berjemaah.
o . Menghapuskan Kementerian Wakaf dan membiarkan anak-anak yatim dan fakir miskin.
p . Membatalkan undang-undang waris, faraid secara islam.
q . Menghapus penggunaan kalendar Islam dan menukarkan huruf Arab kepada huruf Latin.
r . Mengganggap dirinya tuhan sama seperti firaun. Berlaku peristiwa apabila salah seorang askarnya ditanya "siapa tuhan dan di mana tuhan > tinggal?" oleh kerana takut, askar tersebut menjawab 'Kamal Atartuk adalah tuhan" beliau tersenyum dan bangga dengan jawapan yang diberikan oleh askar itu.

Topkapi,Istanbul

"Tujuan Ke Turkey..Islam Vs Sekular"

Sebelum ke Turkey...Bermacam-macam cerita ku dengar tentang negara sekular ni...Tentang rakyatnya tidak bertudung,ber'kiss' di khalayak ramai...Sehingga apabila tanya kiblat pun tidak tahu...Tidak tahu Apakah maksud kiblat dan solat....Akibat terkesan dengan perlembagaan sekular yang dibawa oleh Atartuk..Terkesan sehingga sekarang...Adakah benar begitu atau apakah sebaliknya?

rakyat Turkey

Dari segi moral pula rakyatnya hagas(sombong) kerana menganggap semua tanah arab adalah milik mereka..Kerana Turkey dahulu merupakan pemerintahan yang besar...Tanah Jajahan nya meliputi seluruh tanah Arab dibawah pemerintahan Khalifah Turkey Uthmaniah....Adakah begitu??Aku tertanya-tanya dalam hatiku....


Tujuan ku untuk melihat sendiri dengan mata kepala ku sendiri bagaimanakah kesan rakyat Turkey akibat perbuatan terkutuk Kamal Atartuk dan pemerintahan secara sekular...Dan,perbezaan rakyat Turkey dengan Malaysia dan seluruh tanah arab yang pernah ku jejaki Jordan,Syria,Saudi,Kuwait,Bahrain dan Mesir......Yang mengaku negara Islam berbanding negara pemerintahan sekular..(memisahkan di antara agama dan dunia)

"Adakah negara Malaysia yang mengaku negara Islam,sama sahaja rakyatnya dengan Turkey?ATau Turkey kah lebih baik amalan agamanya berbanding Malaysia?Atau negara kita lebih teruk???"

Aku berfikir semasa dalam perjalanan daripada Jordan mengambil masa keseluruhan selama lebih kurang 30jam...

Mu'tah-Amman 1jam setengah...
Amman-Dimasq 3jam
Dimasq-Antakya 8jam
Antakya-Istanbul 18jam...

Pemandangan gersang tanah arab terus sahaja berubah sebaik melangkah sempadan Turkey....Tanahnya sangat subur dipenuhi pokok-pokok yang tersusun..Gunung-ganang dipenuhi salji.....Sangat menggamit pemandangan ku...Tiba-tiba pula teringat negara ku Malaysia...Kerana sudah lama tidak melihat pokok-pokok penuh dengan subur sekali....

Pemandangan di Uludag Mount

Bersambung...........

Islam Baru Vs Islam Lama

Sunday, February 6, 2011Cuti musim sejuk kali ini masa ku dihabiskan dengan rakan sekolah ku di mtaq dari mesir...Puas rasanya bertemu mereka setalah beberapa tahun tak berjumpa..Dan blog ku jua dibiarkan berhabuk......

Takziah jua diucapkan rakan-rakan ku yang berada di Mesir...Semoga selamat semuanya berada di sana..Kuatkan semangat antum untuk menuntut ilmu..Anggaplah semuanya adalah ujian daripada Allah semuanya...AMiiin~


Islam Baru VS Islam Lama


"Assalamualaikum"....Ada seseorang menyapa ku daripada belakang..

"Erkkkk.....???Wslam...jwabku ringkas....Teragak-agak untuk ku menjawab salam kerana dari lagak mukanya seperti mat saleh,bukanya arab...Pelancong mana ni bagi salam....

"Kamu muslim??",mat saleh itu menegur dan bertutur dalam bahasa arab dengan fasih...

Berkerut-kerut muka ku,dan dengan nada terkejut aku manjawab menyatakan aku juga muslim...

Kemudian aku berbual panjang dengan beliau..Dari situ aku tahu bahawa dia merupakan seorang muallaf..Baru sahaja 3 tahun memeluk Islam...DI kesempatan itu jua aku menerangkan tentang bagaimana Islam dan muslim di Malaysia.....

Bagaimana kamu menjadi seorang Muslim?


Namanya sebelum Islam adalah Simon..Dari kecil dia didik dengan kristian yang taat..Dan,diajar membenci Islam..Pengganas,teroris dan sebagainya..Sehingga ayahnya menaruh harapan kepada beliau untuk menjadi paderi pada suatu hari nanti....Dan segalanya berubah ketika dia mengenali seorang daripada Pakistan yang menerangkan beliau tentang Islam..Akhirnya setelah beliau memeluk Islam,dia terus dipulaukan oleh ahli keluarganya.....Dengan tekad beliau bersama seorang rakanya dari Pakistan pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu Islam....Masyaallah..


Yang aku kagumi ialah...Hanya 1 tahun dia belajar bahasa arab.Boleh bertutur dengan fasih dalam bahasa arab!!!Dan sudah menghafal beberapa surah dalam ayat alquran....Kesungguhanya menuntut ilmu,aku sangat kagumi..Kepatuhan dia kepada agama Islam jauh lebih baik dengan orang lama masuk Islam...Sangat malu!!Dia juga akan balik ke negara asalnya Denmark untuk berdakwah kepada ahli keluarganya...Semoga baliau berjaya menjadi seorang pendakwah..AMinn~


NO!~Haram!!!!


Berkenalan dengan sahabat baru ku Sidi Tamam berasal dari Palestin,dan sekarang beliau merupakan seorang pendakwah yang hebat dan telah mengislamkan ramai orang di German...Ditambah pengetahuanya yang tinggi dan kebolehan bertutur pelbagai bahasa English,Arab,German,Urdu dan bahasa afrika...Sangat aku kagumi....

Aku berjalan-jalan dengan beliau di bandar Amman,Jordan...Ketika melewati kedai nombor ekor..Dengan selamba beliau menyatakan dihadapan penjual nombor ekor itu..Ini adalah HARAM...

Orang tengah hisap rokok dengan selamba dia kata ini juga HARAM....


Ketika melalui kedai argela(syisha)..Seorang pelayan kedai mengheret kami ke kedai untuk menghisap syisha...Dengan selamba dia kata..."tidak boleh!!Argela HARAM"


'Berani sungguh dia ni'...kata ku dalam hati......

Tetapi bangsa arab jenis terbuka apabila ditegur...Tidak lah melatah dan memarahi kembali....Itu satu contoh yang terbaik untuk masyarakat kita di Malaysia...


Berani kerana kebanaran,menegur saudara Islam....Sangat aku kagumi..Ciri-ciri seorang pendakwah perlukan KEBERANIAN untuk mengungkap sesuatu yang hak!!!Tanpa tunduk kepada sesiapa wang dll....


Kamu Muslim?Kamu tidak ada Masa lagi.Ketika dalam perjalanan untuk ke kedai makan..Kami berehat di Jabal Amman...Sambil melihat pemandangan bandar Amman dari atas....Kemudian,pelancong dari Jepun datang...


Beliu menegur orang Jepun dengan ramah...Kemudian bertanya...'Are you Muslim?"

Orang Jepun itu terkejut.."no!!!!"jawab nya pantas....


"Kenapa kamu tidak Muslim????Kamu sudah tidak ada masa lagi!!!!!


"Haaaaaa?????Time?Muslim???"...Orang Jepun itu kelihatan terpinga-pinga...

Kemudian kami terpaksa tinggalkan pelancong Jepun itu kerana kami belum solat Asar dan waktu sudah lewat.....

Apakah Kaitan Masa dan Islam???

Pengalaman beliau meng Islam kan orang di pelbagai tempat dan bangsa...Aku cuba mengutip tips daripada beliau....

Orang atheis merupakan golongan paling mudah untuk berdakwah,kata beliau.....Sengaja beliau kaitkan islam dengan masa supaya orang itu berfikir,dan jika dia ingin tahu..dia akan mencari jawapan dan bertanya,membaca,dan mencari....


Islam bukan untuk Melayu dan juga Arab


Islam ditaklifkan untuk seluruh manusia..Bukanya arab,melayu dll....Dan Allah memberikan sejuzuk budaya Islam kepada seluruh bangsa di dunia..Tetapi juzuk-juzuk yang berlainan...Sebagai contoh,orang eropah sangat patuhi masa dan berdisiplin...Ini adalah 1 juzuk daripada budaya dalam Islam...Orang asia sangat beradab,menghormati orang dll...Merupakan 1 juzuk daripada budaya Islam....Tetapi Allah memberikan 1 juzuk sahaja kepada budaya itu..Dan jika kita memeluk Islam,maka seluruh juzuk itu akan bercantum menjadi satu...Iaitu Budaya Islam secara menyeluruh....

Pengalamanku berharga selama sehari itu akan ku manfaatkan supaya semangatku untuk belajar semakin bertambah...Sengaja aku kongsikan cerita ini supaya kita semakin sedar dengan diri kita..Supaya tidak menjadi Islam pada nama kad pengenalan sahaja..Tetapi tidak mengetahui kenapa ku memeluk Agama ISLAM?Wallahualam
 

2009 ·AWE-DONDE by TNB